img_1605.JPG

Viva a vida. A célula

Os alumnos de 5º de E.P. plasman os coñecementos adquiridos na clase de ciencias naturais nunha pequena exposición de maquetas sobre as células.

A metade dos grupos elaboraron as maquetas dunha célula vexetal reflexando a parede celular e os cloroplastos e a outra metade dos grupos elaboraron maquetas de células animais reflexando unha maior variedade de formas. Os materiais utilizados foron escollidos polos alumnos coa única condición de que a montaxe da maqueta tiña que realizarse nunha única sesión.

5º de Primaria

El canal de 5º de Primaria